Sign in
Post Jobs

Immigration Specialist – Home Office

 • Überall

Job title: Immigration Specialist – Home Office

Company:

Job description: Gi Group jest jedną z największych agencji pracy i doradztwa personalnego na świecie. Dzięki strategicznym partnerstwom działa w 58 krajach, w tym w 31 bezpośrednio. Jest obecna w Europie, Azji, Amerykach oraz w Afryce. W Polsce agencja świadczy usługi od 2007 roku, intensywnie rozwijając działalność i zakres współpracy z biznesem, budując rynek usług HR. Firma zapewnia kompleksowe usługi w zakresie rekrutacji pracowników wszystkich szczebli, stałego i czasowego zatrudnienia oraz outsourcingu. Gi Group przygotowuje i wdraża programy szkoleniowe. Wspiera Klientów w zarządzaniu zasobami ludzkimi, doradza w obszarze polityki zatrudnienia i optymalizacji kosztów w obszarze HR.
Nr wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia: 2010

We are looking for people for the position for one of our clients

Immigration Specialist – Home Office

Location: Elbląg

Immigration Specialist – Home Office

Numer referencyjny: IS/GG-07/22/2022/7/76

Miejsce pracy: Warszawa

Do Twoich obowiązków będzie należeć:
Essential Duties & Responsibilities:

 • Working with a moderate degree of supervision, follow pre-determined processes and procedures and partner with other Immigration team members to identify and complete routine to complex visa, work permit, residency, and other immigration-related requirements and documentation
 • Utilize solid theoretical and practical immigration knowledge of processes and procedures, prepare visas, work permits, and residence permits when applicable
 • Anticipate and correct errors and other obstacles to ensure smooth business operations; suggest process improvement ideas
 • Maintain immigration files for employees on foreign assignments by updating internal systems with appropriate immigration related documentation and information
 • Coordinate the procurement of immigration-related documentation with various government agencies, visa agencies, legal advisors and other third parties

Czego oczekujemy?
Required Qualifications & Experience:

 • High school diploma preferred
 • 3+ years’ experience in HR, legal administrative or immigration role
 • English proficiency required
 • Strong organizational skills
 • Excellent customer service, verbal, and written correspondence skills
 • Ability to work with a team
 • Travel may be required

Co oferujemy?
Offer:

 • International environment
 • Attractive salary, bonuses, and benefits package
 • Flexible working conditions – Home Office
 • Personal development opportunities
 • Good atmosphere at work and comfortable working environment
 • Chance to share your ideas and continuously improve our processes

Administratorem Danych Osobowych jest Gi Group Poland S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 3 lok. U6, 00-132 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować używając adresu: iod[at]gigroup.com lub na adres: Gi Group Poland S.A., ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. „Rozporządzenie RODO“ w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Czas przechowywania danych: powierzone dane osobowe będą przechowywane do czasu prowadzonych rekrutacji – nie dłużej niż 30 miesięcy od ostatniej aktywności użytkownika albo do momentu odwołania wyrażonej zgody. Przewidywane kategorie odbiorców danych: osoby zajmujące się rekrutacją oraz decydujące o zatrudnieniu, dział kadr i płac oraz osoby odpowiadające za nadzór IT, nadzór nad poprawnością działań rekrutacyjnych w tym prawnicy. Przysługujące prawa: masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Expected salary:

Location: Warszawa, mazowieckie

Job date: Sat, 30 Jul 2022 02:19:25 GMT

Apply for the job now! – Submit your Resume

Work and Live in Germany? find jobs and information about visa language and applications here Jobs-in-Germany.net

Share on
Print